تعطیلی فعالیت های آموزشی و کلاس های دانشگاه تا ۹ اسفند
مطلب ویژه

04 اسفند 1398

بر اساس اعلام وزارت بهداشت به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری کرونا کلیه فعالیت های آموزشی و کلاس های درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد تا پایان هفته جاری (۹۸/۱۲/۹) تعطیل می باشد.

همچنین کارآموزی دانشجویان پزشکی، پرستاری، مامایی، بهداشت و اتاق عمل در کلیه بیمارستان های آموزشی نیز به استثنای دوره اینترنی (کارورزی) رشته پزشکی و کارآموزی عرصه (کارورزی) و اینترشیپ رشته پرستاری، تا پایان هفته جاری (۹۸/۱۲/۹) تعطیل می باشد.

درضمن کادر اداری و هیات علمی اجرایی دانشگاه در محل کار خود حضور خواهند داشت.

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن