پرداخت تسهيلات وام اربعين حسيني به دانشجويان زائر

26 مرداد 1401

قابل توجه داشجویان محترم : جهت ثبت نام تسهیلات وام اربعین حسینی از تاریخ 1401/05/23 لغایت 1401/06/09 به سامانه آموزشیار مراجعه فرمایید.

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن