رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سرپرست واحد نجف‌‌آباد را منصوب کرد.

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن