هادی مهدوی نیا

هادی مهدوی نیا

اطلاعیه برنامه زمانبندی سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی از تاریخ ۹۹/۵/۴ تا اطلاع ثانوی ( برگزاری کلاس های عملی نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸ )

 

رعایت پروتکل های بهداشتی در سرویس های ایاب و ذهاب از جمله استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مانند ماسک و دستکش برای تمامی دانشجویان الزامی می باشد.

 

تداوم برقراری سرویس ها در مسیرهای فوق مشروط به تامین حدنصاب تعداد مسافر می باشد.

 

درصورت بروز مشکل یا هرگونه هماهنگی با شماره ۴۲۲۹۲۴۸۰ - ۴۲۲۹۲۶۰۹ و ۰۹۲۲۸۶۷۵۴۱۸ (آقای نادرخانی) تماس حاصل فرمایید.

 

ایاب ذهاب 0e56f

 

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

اطلاعیه برنامه زمانبندی سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی از تاریخ ۹۹/۵/۴ تا اطلاع ثانوی ( برگزاری کلاس های عملی نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸ )

 

رعایت پروتکل های بهداشتی در سرویس های ایاب و ذهاب از جمله استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مانند ماسک و دستکش برای تمامی دانشجویان الزامی می باشد.

 

تداوم برقراری سرویس ها در مسیرهای فوق مشروط به تامین حدنصاب تعداد مسافر می باشد.

 

درصورت بروز مشکل یا هرگونه هماهنگی با شماره ۴۲۲۹۲۴۸۰ - ۴۲۲۹۲۶۰۹ و ۰۹۲۲۸۶۷۵۴۱۸ (آقای نادرخانی) تماس حاصل فرمایید.

 

ایاب ذهاب 0e56f

 

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

اطلاعیه برنامه زمانبندی سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی از تاریخ ۹۹/۵/۴ تا اطلاع ثانوی ( برگزاری کلاس های عملی نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸ )

 

رعایت پروتکل های بهداشتی در سرویس های ایاب و ذهاب از جمله استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مانند ماسک و دستکش برای تمامی دانشجویان الزامی می باشد.

 

تداوم برقراری سرویس ها در مسیرهای فوق مشروط به تامین حدنصاب تعداد مسافر می باشد.

 

درصورت بروز مشکل یا هرگونه هماهنگی با شماره ۴۲۲۹۲۴۸۰ - ۴۲۲۹۲۶۰۹ و ۰۹۲۲۸۶۷۵۴۱۸ (آقای نادرخانی) تماس حاصل فرمایید.

 

ایاب ذهاب 0e56f

 

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

اطلاعیه مهم درخصوص تعیین تکلیف و نحوه تشکیل کلاس و ارزشیابی دروس تربیت بدنی و ورزش ۱ و۲ عمومی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ و تابستان ۹۹

 

در اجرای مصوبه ستاد آموزش مجازی واحد نجف آباد و با عنایت به اینکه در شرایط فعلی از نظر وضعیت شیوع بیماری کرونا، امکان انجام تمرینات و تکالیف عملی دانشجویان دروس تربیت بدنی و ورزش عمومی وجود ندارد، مقرر گردید:

۵۰ درصد (معادل ۱۰ نمره) از ارزشیابی نهایی درس به صورت نظری و با امتحان کتبی (مجازی) از منبع درسی معرفی شده توسط استاد انجام می شود.

 

طبق برنامه زمانبندی شده، پنج جلسه کلاسی مجازی (آنلاین) به منظور ارائه مباحث نظری و فایل های آموزشی مربوط به تمرینات عملی همچنین ارائه و ارسال مستندات مربوط به تکالیف عملی  دانشجویان (به ارزش ۱۰ نمره) از ۱۱ مرداد تا ۱۵ شهریور تشکیل خواهد شد.

 

تاریخ تشکیل کلاس های غیرحضوری (مجازی) درس تربیت بدنی و ورزش عمومی (برای کلیه گروه های درسی اساتید) در روزهای تعیین شده زیر می باشد.

 

شنبه ۹۹/۵/۱۱
شنبه ۹۹/۵/۲۵
شنبه  ۹۹/۶/۱
پنجشنبه ۹۹/۶/۱۳
شنبه ۹۹/۶/۱۵

 

ارائه مستندات مربوط به تکالیف و تمرین های عملی دانشجویان (ارزشیابی بخش عملی) به صلاحدید اساتید، در طول برگزاری ۵ جلسه کلاسی آنلاین انجام می شود و توضیحات کامل در این خصوص را استاد درس در کلاس ارائه می نماید.


تذکر:

شرکت دانشجویان در جلسات کلاسی مجازی الزامی است.

 

تاریخ برگزاری امتحان مجازی برای ارزشیابی بخش نظری دروس تربیت بدنی و ورزش (از منبع تعیین شده توسط اساتید) متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

 

لینک ورود به کلاس های مجازی و ساعت تشکیل آنها متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

 

این دستورالعمل شامل حال دانشجویانی که در ترم تابستان دروس تربیت بدنی و ورزش را انتخاب واحد نموده اند هم می شود.

 

ستاد آموزش غیرحضوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

اطلاعیه مهم درخصوص تعیین تکلیف و نحوه تشکیل کلاس و ارزشیابی دروس تربیت بدنی و ورزش ۱ و۲ عمومی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ و تابستان ۹۹

 

در اجرای مصوبه ستاد آموزش مجازی واحد نجف آباد و با عنایت به اینکه در شرایط فعلی از نظر وضعیت شیوع بیماری کرونا، امکان انجام تمرینات و تکالیف عملی دانشجویان دروس تربیت بدنی و ورزش عمومی وجود ندارد، مقرر گردید:

۵۰ درصد (معادل ۱۰ نمره) از ارزشیابی نهایی درس به صورت نظری و با امتحان کتبی (مجازی) از منبع درسی معرفی شده توسط استاد انجام می شود.

 

طبق برنامه زمانبندی شده، پنج جلسه کلاسی مجازی (آنلاین) به منظور ارائه مباحث نظری و فایل های آموزشی مربوط به تمرینات عملی همچنین ارائه و ارسال مستندات مربوط به تکالیف عملی  دانشجویان (به ارزش ۱۰ نمره) از ۱۱ مرداد تا ۱۵ شهریور تشکیل خواهد شد.

 

تاریخ تشکیل کلاس های غیرحضوری (مجازی) درس تربیت بدنی و ورزش عمومی (برای کلیه گروه های درسی اساتید) در روزهای تعیین شده زیر می باشد.

 

شنبه ۹۹/۵/۱۱
شنبه ۹۹/۵/۲۵
شنبه  ۹۹/۶/۱
پنجشنبه ۹۹/۶/۱۳
شنبه ۹۹/۶/۱۵

 

ارائه مستندات مربوط به تکالیف و تمرین های عملی دانشجویان (ارزشیابی بخش عملی) به صلاحدید اساتید، در طول برگزاری ۵ جلسه کلاسی آنلاین انجام می شود و توضیحات کامل در این خصوص را استاد درس در کلاس ارائه می نماید.


تذکر:

شرکت دانشجویان در جلسات کلاسی مجازی الزامی است.

 

تاریخ برگزاری امتحان مجازی برای ارزشیابی بخش نظری دروس تربیت بدنی و ورزش (از منبع تعیین شده توسط اساتید) متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

 

لینک ورود به کلاس های مجازی و ساعت تشکیل آنها متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

 

این دستورالعمل شامل حال دانشجویانی که در ترم تابستان دروس تربیت بدنی و ورزش را انتخاب واحد نموده اند هم می شود.

 

ستاد آموزش غیرحضوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

اطلاعیه مهم درخصوص شروع کلاس های حضوری دروس عملی - نیمسال جاری و راه اندازی سامانه ثبت اعلام حضور / عدم حضور

 

پیرو اطلاعیه قبلی و در اجرای بخشنامه اخیر ابلاغی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، شروع کلاس های حضوری دروس عملی (کارگاهی و آزمایشگاهی) و بخش عملی دروس تئوری - عملی یک هفته به تعویق افتاد و به روز شنبه ۴ مردادماه موکول شد.

 

امکان ناتمام ماندن دروس عملی و شرکت دانشجو در کلاس های نیمسال آینده (ثبت نمره در نیمسال جاری) برای دانشجویانی که به دلایل موجه امکان حضور در کلاس ها را ندارند، فراهم گردیده است.

 

کلیه دانشجویانی که در نیمسال جاری دروس عملی و دروس تئوری- عملی اخذ نموده اند می بایست با مراجعه به سامانه ثبت اعلام حضور یا عدم حضور (به دلایل موجه) در کلاسهای دروس عملی نیمسال جاری که در طول مردادماه برگزار خواهد شد، مراجعه و تعیین تکلیف نمایند.

 


 تذکرات مهم :

 
درصورت ثبت عدم حضور در کلاسها، نمره این دروس به حالت گزارش نشده باقی خواهد ماند ودانشجو موظف است در نیمسال آینده (۹۹-۱) (بدون نیاز به انتخاب واحد مجدد) صرفا در کلاس ها و امتحان (ارزشیابی) درس عملی شرکت نماید بدیهی است نمره اخذ شده برای نیمسال جاری ثبت خواهد شد.

 
در صورت ثبت اعلام حضور درکلاس های عملی نیمسال جاری، دانشجو می بایست طبق برنامه اعلامی از ۴ مرداد تا ۵ شهریور بارعایت کامل پروتکل های بهداشتی درکلاسها و امتحان (ارزشیابی) شرکت نماید.


ورود به سامانه و ثبت اعلام حضور یا عدم حضور درکلاس های حضوری دروس عملی (آزمایشگاهی و کارگاهی) و بخش عملی دروس تئوری - عملی الزامی است.


برای دانشجویانی که عدم حضور خود را ثبت نکنند و درکلاس و امتحان شرکت ننمایند، غیبت امتحان ثبت خواهد شد ودانشجو ملزم است در نیمسال های آینده مجددا این دروس را انتخاب واحد نماید.

 

ثبت اعلام نیاز به خوابگاه وسرویس ایاب وذهاب برای حضور درکلاسهای عملی درسامانه پیش بینی شده است.


در هرصورت تشکیل کلاس ها بستگی به شرایط و وضعیت اپیدمی کرونا دارد و براساس پروتکل های بهداشتی و در گروه های کوچک تر و جمعیت کمتر انجام می شود.

 

آدرس سامانه ثبت حضور/عدم حضور درکلاسهای حضوری دروس عملی : elc.iaun.ac.ir

 


آخرین مهلت ثبت درسامانه ساعت ۱۸ شنبه ۲۸ تیرماه می باشد.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

اطلاعیه مهم درخصوص شروع کلاس های حضوری دروس عملی - نیمسال جاری و راه اندازی سامانه ثبت اعلام حضور / عدم حضور

 

پیرو اطلاعیه قبلی و در اجرای بخشنامه اخیر ابلاغی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، شروع کلاس های حضوری دروس عملی (کارگاهی و آزمایشگاهی) و بخش عملی دروس تئوری - عملی یک هفته به تعویق افتاد و به روز شنبه ۴ مردادماه موکول شد.

 

امکان ناتمام ماندن دروس عملی و شرکت دانشجو در کلاس های نیمسال آینده (ثبت نمره در نیمسال جاری) برای دانشجویانی که به دلایل موجه امکان حضور در کلاس ها را ندارند، فراهم گردیده است.

 

کلیه دانشجویانی که در نیمسال جاری دروس عملی و دروس تئوری- عملی اخذ نموده اند می بایست با مراجعه به سامانه ثبت اعلام حضور یا عدم حضور (به دلایل موجه) در کلاسهای دروس عملی نیمسال جاری که در طول مردادماه برگزار خواهد شد، مراجعه و تعیین تکلیف نمایند.

 


 تذکرات مهم :

 
درصورت ثبت عدم حضور در کلاسها، نمره این دروس به حالت گزارش نشده باقی خواهد ماند ودانشجو موظف است در نیمسال آینده (۹۹-۱) (بدون نیاز به انتخاب واحد مجدد) صرفا در کلاس ها و امتحان (ارزشیابی) درس عملی شرکت نماید بدیهی است نمره اخذ شده برای نیمسال جاری ثبت خواهد شد.

 
در صورت ثبت اعلام حضور درکلاس های عملی نیمسال جاری، دانشجو می بایست طبق برنامه اعلامی از ۴ مرداد تا ۵ شهریور بارعایت کامل پروتکل های بهداشتی درکلاسها و امتحان (ارزشیابی) شرکت نماید.


ورود به سامانه و ثبت اعلام حضور یا عدم حضور درکلاس های حضوری دروس عملی (آزمایشگاهی و کارگاهی) و بخش عملی دروس تئوری - عملی الزامی است.


برای دانشجویانی که عدم حضور خود را ثبت نکنند و درکلاس و امتحان شرکت ننمایند، غیبت امتحان ثبت خواهد شد ودانشجو ملزم است در نیمسال های آینده مجددا این دروس را انتخاب واحد نماید.

 

ثبت اعلام نیاز به خوابگاه وسرویس ایاب وذهاب برای حضور درکلاسهای عملی درسامانه پیش بینی شده است.


در هرصورت تشکیل کلاس ها بستگی به شرایط و وضعیت اپیدمی کرونا دارد و براساس پروتکل های بهداشتی و در گروه های کوچک تر و جمعیت کمتر انجام می شود.

 

آدرس سامانه ثبت حضور/عدم حضور درکلاسهای حضوری دروس عملی : elc.iaun.ac.ir


آخرین مهلت ثبت درسامانه ساعت ۱۸ شنبه ۲۸ تیرماه می باشد.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

جناب آقای نریمانی ، مدیر کل حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با صدور پیامی درگذشت مرحوم جناب آقای علیرضا صدرنیا مدیر کل حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و از همکاران سابق واحد نجف آباد را تسلیت گفت.

 

 متن پیام به این شرح است:

 

إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

 

با کمال تاسف و تألم درگذشت جانگداز و نابهنگام برادر گرامی و همکار مخلص و متعهد مرحوم جناب آقای (( علیرضا صدرنیا ))، مدیر کل محترم حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و از کارکنان و همکاران سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد موجب تاثر و تالم فراوان گردید .

بی شک جبران فقدان این نیروی انقلابی و متدین، سخت و دشوار است.

با قلبی آکنده از غم، صمیمانه این داغ بزرگ را به خانواده محترم ایشان و همه ی عزیزان وابسته، خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم مغفور، علو درجات و برای خانواده گرامی آن مرحوم و همکاران داغدار صبر و شکیبایی مسالت دارم.

 

s 8057e

قابل توجه دانشجویان دوره دکتری تخصصی

اطلاعیه تکمیلی برگزاری آزمون جامع دکتری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۹ در مردادماه

 

پیرو اطلاعیه های قبلی و در اجرای بخشنامه شماره ۱۳۵۵۵ مورخ ۹۹/۴/۱۵ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص نحوه برگزاری بخش های کتبی و شفاهی آزمون جامع دکتری موارد زیر ابلاغ می گردد:

بخش کتبی آزمون جامع دکتری با رعایت پروتکل های بهداشتی و الزامات لازم به صورت حضوری برگزار می گردد.

بخش کتبی آزمون جامع دوره دکتری واحد نجف آباد طبق برنامه زمانبندی اعلام شده در این اطلاعیه  روز سه شنبه ۹۹/۵/۷ در دو نوبت صبح و بعدازظهر به صورت حضوری برگزار می گردد.

به منظور کاهش تردد بین شهری دانشجویان غیربومی، این دانشجویان می توانند نزدیک ترین واحد دانشگاهی محل سکونت خود را به عنوان محل برگزاری آزمون انتخاب نمایند.(بدیهی است در روز و ساعت آزمون آن رشته واحد نجف آباد، طبق زمانبندی اعلام شده، برگه های امتحانی دانشجو به واحد دانشگاهی انتخابی بعنوان محل برگزاری آزمون، ارسال و آزمون دانشجو در آن محل برگزار می گردد.)

بخش شفاهی آزمون جامع به صورت غیرحضوری (مجازی) و از طریق سامانه مرکز آزموش الکترونیکی واحد نجف آباد بین تاریخ های ۹۹/۵/۷ تا ۹۹/۵/۲۰، طبق برنامه زمانبندی که متعاقبا توسط گروه های آموزشی اعلام خواهد شد، برگزار می گردد. برنامه زمانبندی و شیوه برگزاری غیرحضوری بخش شفاهی آزمون جامع طی روزهای آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

دانشجویانی که متقاضی برگزاری بخش کتبی آزمون جامع خود در واحد دانشگاهی محل سکونت می باشند، می بایست حداکثر تاریخ ۹۹/۴/۲۵ نسبت به ثبت درخواست از طریق سایت azmoon99.iau.ac.ir اقدام نمایند.

چند تذکر مهم:

- نمره قبولی آزمون مذكور میانگین 16 تمام در دروس کتبی و شفاهی  می باشد.


- هرگونه تغییرات احتمالی در برگزاری و زمان آزمون از طریق سایت دانشگاه و گروه آموزشی مربوطه به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

- ضمنا رعایت كامل پرو تكل های بهداشتی در زمان آزمون برای همگان الزامی است.

- کلیه دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع دوره دکتری باید قبلا نسبت به ثبت نام درس آزمون جامع و تکمیل فرم اعلام آمادگی شرکت در آزمون جامع و تحویل مدارک خود اقدام نموده باشند.
 
- برنامه زمانبندی بخش کتبی آزمون جامع و لیست دروس امتحانی به تفکیک دانشکده ها به شرح زیر می باشد.

 

« همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان (قابل چاپ در سامانه دانشجویی) الزامی است. »

 

 


 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آباد

 

 

1- لیست دروس و زمان برگزاری امتحان جامع دوره دكتری دانشکده کامپیوتر

2- لیست دروس و زمان برگزاری امتحان جامع دوره دكتری دانشکده برق 

3- لیست دروس و زمان برگزاری امتحان جامع دوره دكتری دانشکده عمران

4- لیست دروس و زمان برگزاری امتحان جامع دوره دكتری دانشکده هنر، معماری و شهرسازی

5- لیست دروس و زمان برگزاری امتحان جامع دوره دكتری دانشکده فنی و مهندسی

6- لیست دروس و زمان برگزاری امتحان جامع دوره دكتری دانشکده مواد

7-  لیست دروس و زمان برگزاری امتحان جامع دوره دكتری دانشکده علوم انسانی

8- لیست دروس و زمان برگزاری امتحان جامع دوره دكتری دانشکده حقوق

قابل توجه دانشجویان دوره دکتری تخصصی

اطلاعیه تکمیلی برگزاری آزمون جامع دکتری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۹ در مردادماه

 

پیرو اطلاعیه های قبلی و در اجرای بخشنامه شماره ۱۳۵۵۵ مورخ ۹۹/۴/۱۵ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص نحوه برگزاری بخش های کتبی و شفاهی آزمون جامع دکتری موارد زیر ابلاغ می گردد:

بخش کتبی آزمون جامع دکتری با رعایت پروتکل های بهداشتی و الزامات لازم به صورت حضوری برگزار می گردد.

بخش کتبی آزمون جامع دوره دکتری واحد نجف آباد طبق برنامه زمانبندی اعلام شده در این اطلاعیه  روز سه شنبه ۹۹/۵/۷ در دو نوبت صبح و بعدازظهر به صورت حضوری برگزار می گردد.

به منظور کاهش تردد بین شهری دانشجویان غیربومی، این دانشجویان می توانند نزدیک ترین واحد دانشگاهی محل سکونت خود را به عنوان محل برگزاری آزمون انتخاب نمایند.(بدیهی است در روز و ساعت آزمون آن رشته واحد نجف آباد، طبق زمانبندی اعلام شده، برگه های امتحانی دانشجو به واحد دانشگاهی انتخابی بعنوان محل برگزاری آزمون، ارسال و آزمون دانشجو در آن محل برگزار می گردد.)

بخش شفاهی آزمون جامع به صورت غیرحضوری (مجازی) و از طریق سامانه مرکز آزموش الکترونیکی واحد نجف آباد بین تاریخ های ۹۹/۵/۷ تا ۹۹/۵/۲۰، طبق برنامه زمانبندی که متعاقبا توسط گروه های آموزشی اعلام خواهد شد، برگزار می گردد. برنامه زمانبندی و شیوه برگزاری غیرحضوری بخش شفاهی آزمون جامع طی روزهای آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

دانشجویانی که متقاضی برگزاری بخش کتبی آزمون جامع خود در واحد دانشگاهی محل سکونت می باشند، می بایست حداکثر تاریخ ۹۹/۴/۲۵ نسبت به ثبت درخواست از طریق سایت azmoon99.iau.ac.ir اقدام نمایند.

چند تذکر مهم:

- نمره قبولی آزمون مذكور میانگین 16 تمام در دروس کتبی و شفاهی  می باشد.


- هرگونه تغییرات احتمالی در برگزاری و زمان آزمون از طریق سایت دانشگاه و گروه آموزشی مربوطه به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

- ضمنا رعایت كامل پرو تكل های بهداشتی در زمان آزمون برای همگان الزامی است.

- کلیه دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع دوره دکتری باید قبلا نسبت به ثبت نام درس آزمون جامع و تکمیل فرم اعلام آمادگی شرکت در آزمون جامع و تحویل مدارک خود اقدام نموده باشند.
 
- برنامه زمانبندی بخش کتبی آزمون جامع و لیست دروس امتحانی به تفکیک دانشکده ها به شرح زیر می باشد.

 

« همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان (قابل چاپ در سامانه دانشجویی) الزامی است. »

 


 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آباد

 

 

1- لیست دروس و زمان برگزاری امتحان جامع دوره دكتری دانشکده کامپیوتر

2- لیست دروس و زمان برگزاری امتحان جامع دوره دكتری دانشکده برق 

3- لیست دروس و زمان برگزاری امتحان جامع دوره دكتری دانشکده عمران

4- لیست دروس و زمان برگزاری امتحان جامع دوره دكتری دانشکده هنر، معماری و شهرسازی

5- لیست دروس و زمان برگزاری امتحان جامع دوره دكتری دانشکده فنی و مهندسی

6- لیست دروس و زمان برگزاری امتحان جامع دوره دكتری دانشکده مواد

7-  لیست دروس و زمان برگزاری امتحان جامع دوره دكتری دانشکده علوم انسانی

8- لیست دروس و زمان برگزاری امتحان جامع دوره دكتری دانشکده حقوق

صفحه1 از18
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن