چاپ کردن این صفحه

برنامه زمان بندی امتحانات معرفی به استاد در نیمسال دوم۹۳

21 بهمن 1394

قابل توجه دانشجویانی که درس معرفی به استاد را اخذ نموده اند:

امتحـانات دروس معرفی به  استاد در نیمسال دوم(۹۴-۹۳) فقط در  تاریـخ های زیر(روزهای سه شنبه)  برگـزار می گـردد.

۹۳/۱۲/۵ ۹۳/۱۲/۱۹ ۹۴/۰۱/۲۵
 ۹۴/۲/۰۸  ۹۴/۲/۲۲ ۹۴/۰۳/۵

محل برگزاری امتحان دانشکده فنی و مهندسی- سالن شماره ۵- طبقه سوم ساعت ۹ صبح

تذکرات مهم:

- مطابق آیین نامه آموزشی، امتحانات معرفی به استاد فقط تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم برگزار می گردد و در صورت عدم شرکت در این زمان باید دروس این ترم حذف و پس از اخذ مرخصی، مجدداً برای ترم بعد انتخاب و در امتحان آن شرکت نماید.

- پیگیری ارسال برگه سؤالات حداکثر تا پایان وقت اداری روز قبل از برگزاری امتحان(دوشنبه) به عهده دانشجو می باشد، که دانشجو موظف است پس از اطلاع از ارسال سؤالات امتحانی از گروه آموزشی خود، در اولین جلسه امتحان شرکت نماید.

-مدالک مورد نیاز: فرم معرفی به استاد عکس دار به همراه کارت شناسایی

 به غیر از تاریخ‌های اعلام شده، امتحان معرفی به استاد دیگری برگزار نمی گردد.

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن