چاپ کردن این صفحه

جدول زمان بندی تشکیل پرونده دانشجویان ورودی بهمن ماه ۹۳

04 اسفند 1394
 ردیف  روز تاریخ  مقطع تحصیلی رشته - گرایش ساعت مکان
 ۱  چهارشنبه  ۹۳/۱۲/۶  کارشناسی ارشد و کترای تخصصی کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد و کترای تخصصی ۸/۳۰ الی ۱۵ سالن ۸۱ دانشکده پرستاری
 ۲  شنبه  ۹۳/۱۲/۹  کارشناسی پیوسته کلیه رشته های مقطع کارشناسی پیوسته ۸/۳۰ الی ۱۵ سالن ۸۱ دانشکده پرستاری
 ۳  یکشنبه  ۹۳/۱۲/۱۰  کارشناسی پیوسته کلیه رشته های مقطع کارشناسی پیوسته ۸/۳۰ الی ۱۵ سالن ۸۱ دانشکده پرستاری
۴ دوشنبه ۹۳/۱۲/۱۱ کارشناسی ناپیوسته کلیه رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته ۸/۳۰ الی ۱۵ سالن ۸۱ دانشکده پرستاری
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن