قابل توجه دانشجویان ورودی جدید در رشته های علوم پزشکی (پزشکی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل و بهداشت)

12 مهر 1400
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن