تاریخ برگزاری امتحـانات دروس معرفي به استاد درنیمسال اول سال تحصیلی 1401 - 1400 اعلام گـردید

12 شهریور 1400

 

با توجه به دروس عملي نيمه تمام نيمسال 2-99 و تشكيل آن خارج از بازه ترم و نيز درخواست فراغت از تحصيل دانشجويان براي تحصيل در مقاطع بالاتر و يا معرفي به نظام وظيفه، يك تاريخ معرفي به استاد ويژه براي رفاه حال دانشجويان در تاريخ 15 / 06 / 1400 تعريف شده است.

 

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن