زمان انتخاب واحد تکمیلی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
مطلب ویژه

02 اسفند 1399

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ انتخاب واحد تکمیلی ویژه دانشجویانی که در مرحله اول موفق به انجام انتخاب واحد یا تکمیل آن نشده اند را برای کلیه ورودی ها اعلام نمود.

برنامه استان اصفهان و واحد نجف آباد برای انتخاب واحد تکمیلی به شرح جدول بالا و در تاریخ های ۳ و ۴ اسفندماه می باشد.

تذکرات مهم :

1- دانشجویان ورودی مهر ۹۹ می بایست طبق تقویم اعلام شده قبلی در تاریخ های ۲۸ تا ۳۰ بهمن ماه نسبت به انجام انتخاب واحد خود اقدام نمایند و در صورت عدم امکان انتخاب واحد در تاریخ های اعلام شده می توانند در انتخاب واحد تکمیلی شرکت نمایند.

2- تاریخ های حذف و اضافه طبق برنامه قبلی در تاریخ ۹ و ۱۰ اسفندماه می باشد.

3- تاریخ شروع کلاس ها : یکشنبه سوم اسفند ماه

4- برگزاری حضوری یا غیرحضوری کلاس ها اعم از تئوری و عملی تابع تصمیم و ابلاغ مراجع ذیصلاح می باشد که متعاقبا اطلاع رسانی می شود.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن