تقویم معرفی به استاد نیم سال اول 1400-1399 دانشگاه
مطلب ویژه

16 شهریور 1399

تقویم معرفی به استاد نیم سال اول 1400-1399 دانشگاه

 

سه شنبه

۱۳۹9/06/25

 

یکشنبه

۱۳۹9/06/30

 

سه شنبه

۱۳۹9/07/01

 

سه شنبه

۱۳۹9/07/08

سه شنبه

1399/07/22

سه شنبه

1399/08/06

 

سه شنبه

1399/08/20

 

سه شنبه

1399/09/04

سه شنبه

1399/09/18

 

سه شنبه

1399/10/02

 

 برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد امتحان معرفی به استاد  می توانند با شماره تلفن های 03142292706 - 03142292796 - 03142292158 تماس حاصل نمایند.

 تذكـرات مهم:


1- مطابق آئین نامه آموزشی، امتحانات معرفی استاد فقط تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم برگزار می گردد و در صورت عدم شركت در این زمان، باید دروس این ترم حذف و پس از اخذ مرخصی، مجدداً برای ترم بعد انتخاب و در امتحان آن شركت نماید.


2- پیگیری ارسال برگه سئوالات حداكثر تا پایان وقت اداری روز قبل از برگزاری امتحان (دوشنبه) به عهده دانشجو می باشد، كه دانشجو موظف است پس از اطلاع از ارسال سئوالات امتحانی از گروه آموزشی خود ،در اولین جلسه امتحان شركت نماید.


3- مدارک لازم برای شرکت در امتحان معرفی به استاد:

1- فرم عکس دار معرفی به استاد(بدون این فرم مجاز به امتحان نخواهید بود)

2- کارت شناسایی معتبر

ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن