مزایده واگذاري مكان و مجوزهاي مربوط به بهره برداري از بخش هاي تصويربرداري (راديولوژي و سونوگرافي) بيمارستان اصفهان كلينيك (مرکز درمانی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)
مطلب ویژه

24 مرداد 1398
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. برای مشاهده اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سیاست کوکی ها. من در سایت از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن